ACT

Acceptance and Commitment Therapy behoort tot de stroming van de derde generatie gedragstherapie en is aan het einde van de twintigste eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. ACT komt voort uit de gedragsanalyse en is gefundeerd op de Relational Frame Theory (RFT).

ACT leert je een zachtaardige houding aan te nemen ten opzichte van alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

Het model van ACT bevat zes zuilen:

Mindfulness gaat over in het hier en nu staan.
Doel: Je bent je heel bewust van jezelf en je omgeving. Je merkt wanneer je wordt meegesleurd in het verleden of de toekomst.

Acceptatie is het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
Doel: Je laat je leven niet bepalen door je pijn. Je laat je pijn toe en leeft hierdoor het leven zoals jij dat wilt.

Defusie is loskomen van je gedachten zodat deze je minder snel zullen raken.
Doel: Je kunt vaak lachen om de producten van je verstand en neemt je gedachten niet zo serieus. Je doet de dingen omdat jij ze belangrijk vindt en niet omdat het verstand je dit oplegt.

Zelf als context is een andere, meer flexibele relatie met jezelf creƫren.
Doel: Je kunt heel flexibel met jezelf omgaan, je voelt je niet beperkt/ingekaderd door de rollen die je hebt in het leven of door het beeld dat je hebt van jezelf. Je kunt je verplaatsen in anderen en je onderhoudt een gezonde vriendschap met jezelf.

Waarden is ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
Doel: Jij weet wat er werkelijk toe doet. Je richt je op de dingen die belangrijk zijn voor jou. Je laat je niet afleiden door de problemen die je op je pad tegenkomt.

Toegewijde actie is dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.
Doel: Jij handelt puur vanuit de dingen die jij werkelijk belangrijk vindt. Je laat je gedrag niet bepalen door de problemen die op je pad komen.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit.

De Flexibiliteits Index Test (FIT-60) is een zelftest en bestaat uit zestig stellingen. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe flexibel jij in het leven staat. Deze flexibiliteit bepaalt hoe je omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen. Hoe flexibeler je bent hoe makkelijker je om kunt gaan met de vervelende ervaringen die je op je pad tegenkomt.
http://hoeflexibelbenjij.nl/