praktijkinformatie

Tijdens het intakegesprek wordt het van tevoren ingevulde intakeformulier doorgenomen. De behandelovereenkomst wordt bij een kind jonger dan 16 jaar ook ondertekend door beide ouders. Het behandelplan zal na de intake worden opgesteld en tijdens de tweede sessie mondeling worden toegelicht. Na het bespreken van het behandelplan start de behandeling.

Bij de behandelovereenkomst horen de volgende bijlagen:

  1. algemene voorwaarden
  2. betalingsvoorwaarden
  3. privacyverklaring

Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de hulpvraag en ligt gemiddeld tussen de drie en de tien afspraken. Het maken van huiswerkopdrachten kan het begeleidingstraject verkorten.

Een sessie hypnotherapie of EMDR duurt meestal anderhalf uur en wordt een keer in de twee weken ingepland. Jonge kinderen komen doorgaans voor sessies van een uur. Een behandelprogramma Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bestaat uit acht wekelijkse sessies van een uur maar kan ook flexibeler gehanteerd worden.

kosten

Het gehanteerde uurtarief is 70 euro. Individuele therapeutische sessies zijn vrijgesteld van btw. Pinbetaling is mogelijk.

Een aanvullende ziektekosten verzekering vergoedt meestal een deel van de kosten van hypnotherapie en EMDR. www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie

Het gehanteerde uurtarief voor organisaties is 120 euro. Op basis van de hulpvraag en de wijze van terugkoppeling maak ik graag een offerte. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.

annuleren

Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.

route

De wijk Vathorst in Amersfoort ligt tussen de A28 en de A1. Parkeren is gratis.

Vanaf station Amersfoort Vathorst is het dertien minuten en vanaf bushalte Damespolder (rotonde 7) is het vier minuten lopen naar de praktijk.

Op negen minuten lopen van de praktijk bevindt zich het restaurant van Bijzondere Gasten (Angelinapolder 3). Een leuke plek voor een kop koffie of een lunch.

contact

Maak gebruik van het contactformulier voor meer informatie of het maken van een afspraak.

wet- en regelgeving

Behalve de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), en de beroepscode van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk.

Als ingeschreven beroepsbeoefenaar in het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Daarnaast sta ik ingeschreven bij een erkende en door het Ministerie van VWS goedgekeurde geschillencommissie.

Klacht-en tuchtrecht

therapeut Celesta van Reeven
telefoon 06 27 16 84 75
adres Kuinrestraat 43, 3826 AE Amersfoort

e-mail info@trance2.nl
website www.trance2.nl
KvK nummer 50324047
NBVH registratienummer 13003
RBCZ licentienummer 403454R
AGB zorgverlenersnummer 90048044
AGB praktijkregistratienummer 90056615
SCAG inschrijvingsnummer 10100