bedrijfsreading

Wat ik nodig heb voor een bedrijfsreading is een probleemstelling en de voor-en achternaam van alle betrokkenen. De bevindingen koppel ik terug in de vorm van een ingesproken mp3 of een schriftelijke rapportage.

Vanuit het bedrijfsleven kunnen het vragen zijn zoals:

  • “De regiodirecteuren vechten elkaar de tent uit. Wat is hier aan de hand en wat kunnen we er aan doen?”
  • “Een van onze medewerkers functioneert verre van optimaal en we hebben al van alles geprobeerd. Wil jij er eens naar kijken?”
  • “Ik ben gevraagd een salesteam te trainen. Wie zijn deze mensen, hoe is hun onderlinge verstandhouding en wat speelt er?”
  • “Wil je mij helpen bij de voorbereiding van de ingeplande acquisitie gesprekken?”