egoversterking

Egoversterking is een verzamelwoord voor het vergroten van zelfvertrouwen en zelfwaardering. Soms is het goed om eerst het zelfvertrouwen op te bouwen voordat met openleggende, verwerkende en inzichtgevende therapie kan worden begonnen.
Egoversterkende therapie kan onder andere bestaan uit de volgende methoden:

  • egoversterkende suggesties Het helpt om de geluidsbestanden met positieve suggesties een periode dagelijks te beluisteren.
  • progressies Een blik werpen in de toekomst waar jij gerealiseerd hebt wat je wilt.
  • ideale ouder Een ouder die blij is dat je zelf denkt en handelt en er trots op is dat jij leeft en leert.
  • versterkende regressies Terug in de tijd naar die momenten dat je iets goed kon en sterk was.