EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is in 1989 ontdekt door psycholoog Francine Shapiro.

Iedereen krijgt wel eens te maken met een ingrijpende gebeurtenis. Als je hulp nodig hebt om een nare ervaring te verwerken dan is EMDR een snelwerkende trauma verwerkingsmethode. Bij een enkelvoudig trauma zijn drie tot vijf sessies meestal voldoende. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het werkingsmechanisme van EMDR maar een sluitende verklaring is nog niet gevonden.

Tijdens een EMDR behandeling wordt de onaangename gebeurtenis bewust terug gehaald met alle beelden, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Tegelijk wordt een afleidende taak aangeboden.

Dit zijn afwisselend:

  • Het via een koptelefoon luisteren naar tikjes die je met het linker- of rechter oor hoort;
  • Het met de ogen volgen van mijn hand die op 30 centimeter afstand van je gezicht heen en weer beweegt;
  • Tikjes tegen de buitenkant van je linker- en rechter knie;
  • Tikjes in je linker- en rechter handpalm.

Tijdens het verwerkingsproces neemt de spanning af. Door EMDR verliezen herinneringen hun kracht en emotionele lading. Er ontstaan nieuwe gedachten en inzichten die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven.

Het kan zijn dat je moe bent na de sessie. De behandeling werkt nog een aantal dagen door waardoor nieuwe beelden naar boven kunnen komen. Mijn advies is om deze beelden, gedachten of gevoelens op te schrijven zodat deze informatie gebruikt kan worden tijdens een volgende afspraak.