essentiewerk

Als je de overtuiging hebt dat je het niet waard bent om gelukkig te zijn en dat alles wat je ooit aan narigheid hebt meegemaakt jouw schuld is dan kan gewone egoversterkende therapie nergens bij aansluiten.

Kinderen die over een lange periode ernstig mishandeld of verwaarloost zijn lijken hun essentie als mens te zijn kwijtgeraakt.
Voor deze volwassenen is essentiewerk bestemd.

Stap 1: Zoektocht naar de essentie
De zoektocht naar jouw essentie, je menszijn, je ziel, je diepe ik.
Stap 2: Integratie van de essentie
Je mag jezelf toestemming geven evenveel recht te hebben op een plek op aarde als alle andere mensen.
Stap 3: Implementatie van de essentie
Vanuit je geboorterecht mag je gaan ontdekken dat jij hiervoor mag opkomen.

Wanneer je eenmaal op dit punt bent aangekomen dan kan met de normale therapie worden begonnen: egoversterking, traumaverwerking, werken met overtuigingen en gedragsverandering.