familieopstellingen

De Duitse priester Bert Hellinger kwam in aanraking met systemisch werken toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.

Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid en drukken hun stempel op onze huidige relaties. Familieopstellingen maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar.

Een opstelling begint met een vraag van de vraagsteller. Vervolgens kiest de vraagsteller uit de kring van deelnemers personen die de elementen van het systeem willen representeren. Intuïtief plaatst de vraagsteller de representanten ten opzichte van elkaar in de ruimte. De opgestelde representanten voelen de onderlinge verhoudingen. Beelden en inzichten komen naar boven over verbanden, belemmeringen, opgekropte woede maar ook over oplossingen en onbenutte mogelijkheden.

Representanten zijn resonatoren. Hierdoor kun je ook één op één werken door middel van papiertjes met namen erop of met voorwerpen.

De methode wordt ook toegepast in organisaties en wordt dan organisatieopstelling genoemd. Door middel van een organisatieopstelling kun je bijvoorbeeld onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren.