ideomotorische communicatie

Het lichaam kan buiten het dagelijkse bewustzijn om reageren op emoties. Blozen, angstzweet en klamme handen zijn dergelijke onwillekeurige reacties.

De Amerikaanse hypnotherapeut Leslie LeCron gebruikte deze lichamelijke mogelijkheid om met het onderbewuste te communiceren. Hij vroeg aan het onderbewuste om een ja-vinger en een nee-vinger aan te wijzen. Als therapeut ben je daarna in staat vragen te stellen over onderbewuste achtergronden en oorzaken van klachten. Na het stellen van een vraag geeft het lichaam antwoord door de ja of de nee vinger te bewegen.

De zeven vragen van LeCron zijn:

  1. Identificatie: Wordt het probleem veroorzaakt doordat je je zo met iemand verbonden voelt, dat je dit probleem van hem of haar geheel of gedeeltelijk hebt overgenomen?
  2. Motivatie (ziektewinst): Wordt het probleem veroorzaakt of in stand gehouden omdat het probleem voor jou bewust of onderbewust ook aantrekkelijke kanten heeft?
  3. Orgaantaal of lichaamstaal: Wordt het probleem veroorzaakt doordat je lichaam iets probeert uit te drukken, wat bewust of onderbewust ook ervaren wordt?
  4. Inprentingen: Wordt het probleem veroorzaakt doordat je op bewust of onderbewust niveau bent gaan geloven wat anderen over je zeiden?
  5. Zelfbestraffing: Wordt het probleem veroorzaakt door een bewuste of onderbewuste aandrang jezelf ergens voor te moeten straffen?
  6. Traumatische ervaringen: Wordt het probleem veroorzaakt doordat je in het verleden iets ergs meemaakte, waarvan je nog niet bent losgekomen?
  7. Conflicten: Wordt het probleem veroorzaakt, doordat je graag iets zou willen wat niet mag of hoort?

Als de antwoorden gegeven zijn wordt aan het onderbewuste de opdracht gegeven om de onderliggende problematiek te verkennen.

In essentie is het werken met ideomotorische bewegingen gelijk aan pendelen. Van te voren spreek je met jezelf af wat de bewegingen van de pendel voor jou zullen betekenen. Een verticale slingerbeweging betekent ‘ja’. Een horizontale slingerbeweging betekent ‘nee’. Een rechtsdraaiende cirkel betekent bijvoorbeeld ‘ik weet het niet’. Een linksdraaiende cirkel betekent bij de methode Spiritual Response Therapy ‘zuiveren’.