innerlijk-kindwerk

Vaak zijn kleine en grote trauma’s ontstaan in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. In deze periode ervaart een kind de situatie om zich heen als deel van zichzelf. Het kind is nog niet in staat zichzelf los te denken van zijn omgeving en kan bijvoorbeeld hierdoor op 3-jarige leeftijd de echtscheiding van zijn ouders ervaren als zijn schuld. Deze processen verlopen onbewust. Hierdoor blijven irrationele gedachten door de hoofden spoken van veel volwassenen.

Bij het toepassen van regressies is innerlijk-kindwerk een van de belangrijkste therapeutische interventies.