NLP

Hypnotherapie ontstond op 4 mei 1784. Marquis de Puységur ontdekte dat de opgeroepen trancestaat niet alleen zelf helende mogelijkheden had maar dat je er ook doelgericht mee kunt werken.

John Grinder is een Amerikaanse anglist, linguïst en onderzoeker die vanaf het begin van de jaren zeventig samen met psycholoog en onderzoeker Richard Bandler het neurolinguïstisch programmeren (NLP) ontwikkelde.

Bandler en Grinder kozen mensen uit als model die in hun vakgebied een voorbeeld waren, om uit te vinden wat zij anders deden dan anderen. Deze methode noemden zij modelleren. Tot de gemodelleerde personen behoorden psychiater en psychotherapeut Fritz Perls, psycholoog en gezinstherapeut Virginia Satir, antropoloog Gregory Bateson, fysicus en neurofysioloog Moshe Feldenkrais, scheikundige Linus Pauling en hypnotherapeut en psychiater Milton Erickson. Grinder en Bandler modelleerden de verschillende cognitieve gedragspatronen van deze therapeuten. Dit onderzoek vormde de basis van de methodologie die de oprichting betekende van NLP.

Neurolinguïstisch programmeren bevat hierdoor veel elementen uit de hypnotherapie zoals afstemmen, ankeren, deelpersonen, ecologische check, egoversterking, futur pacing, herkaderen, hulpbronnen, levenslijn, rapport, representatiesystemen en submodaliteiten.

Je kunt je onderbewuste laten weten wat je wilt door het gewenste gedrag te oefenen. Deze NLP techniek uit de hypnotherapie heet de new behaviour generator oftewel de nieuwe gedragsgenerator.
1 Stel je voor wie het wel kan, en zie het doen.
2 Stap in zijn/haar huid, ervaar hoe het voelt als jullie het doen.
3 Ga hiermee verder.
A Wees je eigen regisseur: wijzig je eigen gedrag in de situatie zodanig, dat dit er prima uitziet. Zorg niet alleen dat je tevreden bent met je gedrag maar zorg ook dat het bij je past.
B Ga net zolang door met regisseren totdat je volledig tevreden bent.
C Stap opnieuw in jezelf.
D Voel hoe het voelt en beleef jouw toekomst.