reiki

Reiki is een oeroude eenvoudige behandelingsmethode waarin met handoplegging wordt gewerkt.

Mensen en dieren hebben naast een fysiek lichaam ook drie niet-fysieke en zichtbare lichamen die bestaan uit biomagnetische energie die de staat van het fysieke lichaam bepaalt.

Deze energie heeft evenveel namen als er menselijke beschavingen zijn. In India wordt het Prana genoemd, in het Hebreeuws Ruach, in islamitische landen Baraka en in China Ch’i (Qi). In Japan wordt deze energie aangeduid met de term Ki en daar stamt de naam Reiki vandaan.

Ch’i of Ki is de essentiële levensenergie van de aarde, de planeten, de sterren en de hemelen, en deze bronnen van energie beïnvloeden de Ki van het lichaam. Als Ki het levende organisme verlaat is het leven verdwenen.

Tijdens een behandeling plaats ik mijn handen op verschillende posities op jouw lichaam. Ki energie stroomt door mijn handen en gaat daar naartoe waar het nodig is. De energie heelt op alle niveaus van de mens; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.