Spiritual Response Therapy

Hypnotherapeut Leslie LeCron gebruikte ideomotorische communicatie om aan het lichaam vragen te stellen over de onderbewuste achtergronden en oorzaken van klachten. De zeven factoren waar hij mee werkte zijn: identificatie, motivatie (ziektewinst), orgaantaal of lichaamstaal, inprentingen, zelfbestraffing, traumatische ervaringen en conflicten.

Dr. Clark Cameron voegde een extra factor toe en gebruikte een pendel. In 1986 leerde predikant Robert Detzler deze The Cameron Method en hij bouwde de techniek verder uit.

De zeven factoren van Leslie LeCron werden dertien programma’s op kaart 4a. Overerving, identificatie, inprenting, ervaring/trauma, voordeel, conflict, zelfbestraffing, lichaamstaal, vorige levens, vorige levens in andere dimensies, toekomstige levens, dolende zielen/entiteiten en angst. Robert plaatste de programma’s op waaier-vormige kaarten om er makkelijker mee te kunnen werken. Bij zijn dood in april 2013 liet hij een heel uitgebreid systeem achter bestaande uit 32 kaarten.

In zijn boek uit 1994 ‘Soul Re-Creation, developing your cosmic potential’ schrijft Robert Detzler: “Spiritual Response Therapy, or SRT, is a meticulous process of researching the subconscious mind and soul records to discover and release hidden blocks to health, happiness, and spiritual growth.”

Het werken met SRT kun je leren bij de Spiritual Response Association Nederland. www.srtnederland.nl