trauma

Een trauma kan niet altijd voorkomen worden. Het is een onderdeel van het leven.

Een kind kan getraumatiseerd raken door gebeurtenissen die voor een volwassene onbeduidend lijken. Traumatische symptomen kunnen een hele tijd sluimeren voor ze de kop opsteken. Bij veel mensen duurt het tussen de zes weken en achttien maanden voor symptomen een aanvang nemen. Maar de latente periode kan ook jaren en zelfs decennia duren.

Traumatische symptomen worden niet veroorzaakt door de gebeurtenis zelf. Ze komen voort uit het bevroren restant energie dat niet is opgeheven en ontladen. Dit restant blijft in het zenuwstelsel gevangen waar het ons lichaam en onze geest schade toebrengt.

De lange termijn symptomen van PTSS ontwikkelen zich als we het proces van betreden, er door heen gaan en er weer uit gaan van deze staat van onbeweeglijkheid of bevriezing niet kunnen afronden.

Maar we kunnen trauma wel verwerken. Het is een onderbroken proces dat van nature geneigd is afronding te zoeken. Een gelegenheid creëren voor verwerking draait om gewaarwording.

Maak vanuit het denken en de emoties contact met de lichamelijke gewaarwordingen. Schenk aandacht aan hoe dingen voelen en hoe het lichaam daarop reageert. Als je contact hebt met innerlijke gewaarwordingen dan besteedt je aandacht aan de impulsen van het reptielenbrein. In het reptielenbrein huist het instinct. Onwillekeurige veranderingen die de vitale functies van het lichaam reguleren worden vanuit dit gedeelte van de hersenen aangestuurd.

Je zult subtiele veranderingen en reacties opmerken die tot doel hebben een overschot aan energie te ontladen en daarmee gevoelens en reacties ontdooien die eerder geblokkeerd waren. Deze veranderingen zijn het meest heilzaam als je ze gewoon waarneemt en niet interpreteert. De verwerking heeft plaatsgevonden als je een gevoel van opluchting ervaart.

De oplossing van een traumatische reactie creëert veerkracht in de omgang met stress. Een zenuwstelsel dat eraan gewend is om spanning in te gaan en er weer uit te komen is gezonder dan een zenuwstelsel dat gebukt gaat onder een voortdurende en toenemende spanning.

Peter Levine heeft een achtergrond in biomedische fysica en psychologie en doet onderzoek naar stress en trauma’s.

www.traumahealing.org